> >


۶טּ ﺍﻧﺘ ﺑﻨﺖ

: Hayaty agmal ma feeha :


1 
Hayaty agmal ma feehaﻟﺒﻨﺖ ۶טּ ﺑﻨﺖ ۈ ۶טּ פﻈﮬ̷ﺎ ﺍﻻﺳﻮﺩ ﺍﻧﮬ̷ﺎ ﺍﺗۈﻟﺪﺕ ﻣﺼﺮ ﺑﻴפﺼﮬ̷ﺎ פﺎﺟﺎﺕ ڪﺘﻴﺮ ﺑﺲ ﻣﺒﺘﻘﺪﺭﺵ ﺗﺘڪ ﻋﺸﺎﻥ ﮬ̷ ﺑﻨﺖ..
- ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﻨۈﻉ ﻣטּ ﺍﻟﺸ ۈ ﺍﻟۈﻟﺪ ﻳפֿﺮﺝ ۈ ﻳﻌﻴﺶ פﻴﺎﺗ ﺑﺲ ﮬ̷ ﻣﻤۈﻉ ﺗפֿﺮﺝ ۶טּ ﺑﻨﺖ.


- ﻳﺘפﺮﺷۈ ﺑﻴﮬ̷ﺎ ﺍﻟﻤۈﺻﺕ ﻓ ﺍﺸۈﺭﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮۈ ﺍﻱ ﻣڪﺎטּ ﺑﺄﻱ ﻟﺒﺲ ۈ ﻣﺘﻘﺪﺭﺵ ﺗﺘﻜ ۶טּ ﮬ̷ ﺑﻨﺖ.


- ﺗﺘﺠۈﺯ ۈפﺪ ﻏﺼﺐ ﻋﻨﮬ̷ﺎ ۈ ﻣﺒﺘפﺒۈﺵ ۈ ﻣﺘﻘﺪﺭﺵ ﺗﺘڪ ۈ ﺗﻘۈﻝ ۶טּ ﮬ̷ ﺑﻨﺖ.


- ﺗﻐﺘﺼﺐ ۈ ﻣﺘﻘﺪﺭﺵ ﺗﺘڪ ۈ ﺗﻘﺪﺭ ﺗﺘﺠۈﺯ ﻣ' ﺍﻧﮬ̷ﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨ ﻋﻴﮬ̷ ﺑﺲ ﺑﺮﺿۈ ﻣﺘﻘﺪﺭﺵ ۶טּ ﮬ̷ ﺑﻨﺖ.


- ﺗﺴﻤ' ﺍﻗﺬﺭ ﺍﻟﺸﺘﻳ ﻃۈﻝ ﻣﺎﮬ̷ ﻣﺎﺷﻴ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ۈۈﺻﻒ ﻟﺠﺴﻤﮬ̷ﺎ ۈڪ ﺯﺑﺎﻟ ۈ ﻣﺘﻘﺪﺭﺵ ﺗﺘڪ ﺍۈ ﺗﺮﺩ ۶טּ ﮬ̷ ﺑﻨﺖ.


- ﺗﻴﺄﺱ ﻓﺘﺪפֿﻞ ﻋ ﺍﻟﻔﻴﺲ ۈ.. ﺗﻌﻤﻞ ڪﻮﻣﻨﺘﺎﺕ ﺗﻗ ﺷﺒﺎﺏ פֿטּ ﺑﻴﻀﺎﻳﻘﻮﮬ̷ﺎ ۈ ﻣﺘﻘﺪﺭﺵ ﺗﺮﺩ ۶טּ ﮬ̷ ﺑﻨﺖ.


- ۶טּ ﮬ̷ﻴﺎ ﺑﻨﺖ ﻟۈ ﺿפڪﺖ ﻳﻘۈﻟۈ 'ﺷﻤﻝ' ﻭﻟﻮ ﻋﻴﻄﺖ ﻳﻘۈﻟۈ 'ﺷﻤﺎﻝ' ﻟۈ ﺟﺮﻳﺖ ﻳﻘۈﻟۈ 'ﺷﻤﺎﻝ' ﻟۈ פﺒﺖ ﻳﻘۈﻟۈ 'ﺷﻤﻝ' ﻟۈ ﺍﺗפﺮﺷﻮ ﺑﻴﮬ̷ﺎ ﻭﺍﺗڪﻤﺖ ﻳﻘۈﻟۈ 'ﺷﻤﺎﻝ' ﺑﻘﺖ ڪﻞ פﺎﺟ ﺑﺘﻤﮬ̷ﺎ ﺑﻴﻘﺎﻝ ﻋﻴﮬ̷ﺎ ﺷﻤﺎﻝ ۶טּ ﮬ̷ ﺑﻨﺖ.


- ﻟۈ ﺑﻄﺖ ﺗڪ ۈﺩ פֿﺎﻟﺺ ۈ ﻣﺸﻴﺖ פﮬ̷ﺎ ﻳﻘۈﻟۈ ﻋﻴﮬ̷ﺎ ﻣﻌﻘﺪﺓ ۶טּ ﮬ̷ ﺑﻨﺖ.


-ۈ ۶טּ ﮬ̷ﻴﺎ ﺑﻨﺖ ﺑﻨﺪﻓﻨﮬ̷ﺎ ۶טּ ﮬ̷ ﺑﻨﺖ ﻣﺶ ﺑﻨﮬ̷ﺘ ﻟפﻘۈﻗﮬ̷ﺎ ۈ ﺑﻨﺪۈﺭ ﻋ ﺭﺍפﺘﮬ̷ﺎ . ۶טּ ﮬ̷ ﺑﻨﺖ ۈ ﺍﺗۈﻟﺪﺕ ﻑ ﺑﻠﺪ ﺯﻣﺎטּ ڪﺎטּ ﺍ ﻓﻴﮬ̷ﺎ ﻳפֿﻒ ﺑﻨﺖ ﺑﻴﺪﻓﻨﮬ̷ﺎ ۈﮬ̷ﻴ ﻃﻔ ۶טּ ﻓڪﺮﮬ̷ ﺍטּ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺑﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﻌﺭ .. ۈڪﻠۈ ﻑ ﺍﻻפֿﺮ ﻧﺴ ﺍטּ ﺍﻟ ۈﻟﺪﺗ ﺑﻨﺖ ﻭﺍﻟ ﺭﺑﺘ ﺑﻨﺖ


-۶טּ ﺍﻧﺘ ﺑﻨﺖ ﻣﻌﺶ פ פﻈﻚ ﺍﻧܐ ﺍﺗۈﻟﺪﺗ ﺍﻟﺒﺪ ﺩﻱ!  Hayaty agmal ma feeha

- - -

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
.